Gemaal Drs.
P.H. Schoute

Gemaal Schoute is een van de zes boezemgemalen van Delfland. Deze zorgen aan de randen van ons gebied voor de afvoer van water richting zee of rivier. Gemaal Schoute is in 2011 vispasseerbaar gemaakt. Dat wil zeggen dat vissen die van zoet (binnenland) naar zout (zee) water willen trekken en omgekeerd er ongeschonden langs kunnen. Daarvan profiteert onder meer de paling. Jonge glasaal komt in het voorjaar aan bij onze kust om vanuit het zoute zeewater naar het zoete water in de polder te trekken. Daar groeien ze op tot volwassen paling. Medewerkers van Delfland geven uitleg over de functie van het gemaal en over de aanpassingen die nodig waren om deze vismigratie mogelijk te maken. Vrijwilligers van de 's Gravenhaagse Hengelsportvereniging vertellen over de trek van de paling en tonen onderwaterbeelden van de aankomst van glasaaltjes. In het gemaal zijn ook kortingskaarten voor Sea Life te verkrijgen.

 • kruising Kranenbrugweg en Willem de Zwijgerlaan
 • Den Haag

Sea Life
Scheveningen

Ook in Sea Life op Scheveningen wordt volop aandacht besteed aan vismigratie. Delflanders vertellen er over de activiteiten die het waterschap onderneemt om het de vis in ons gebied zoveel mogelijk naar de zin te maken. In de bioscoopzaal draait de film Ik wil alleen maar zwemmen en voor de allerkleinsten (5-11 jaar) wordt verteld over de lange, spannende reis van een kleine glasaal die helemaal van de Sargassozee naar Scheveningen zwemt om hier op te groeien tot een stoere vette paling...
In gemaal drs P.H.Schoute zijn kortingskaarten voor Sea Life te krijgen.

 • Strandweg 13
 • Den Haag

Inlaatgemaal Mr.
Dr. Th. F.J.A. Dolk

Dit gemaal is een beetje een vreemde eend in de bijt. Het zorgt niet voor de afvoer van water, maar juist voor het binnenlaten ervan. Het zuigt via een lange leiding water uit de hoofdwatergangen van buurwaterschap Rijnland naar Delfland. Dat gebeurt wanneer daar behoefte aan is, als het lange tijd niet regent bijvoorbeeld.

 • Sluiskant 5
 • Leidschendam

Gemaal van de Plaspoel-
& Schaapwelpolder

In dit prachtige gemaal staat naast de moderne elektromotor ook nog de oude dieselmotor. Deze wordt door Delfland met veel aandacht en liefde onderhouden. Op 14 mei mag de diesel weer even draaien. Komt u kijken en ruiken?

 • Jaagpad 6
 • Rijswijk

Gemaal van de oude
Polder van Pijnacker

Midden in het dorp ligt dit mooie gemaal, waar een 100 jaar oude Pannevispomp zorgt voor het afvoeren van water. Delflanders Gerrit den Haan en Piet Oudshoorn vertellen hoe oud en nieuw hier soepel samenwerken.

 • Overgauwseweg 1 2641NC
 • Pijnacker-Nootdorp

Gemaal
Westland

Gemaal Westland is een van de zes boezemgemalen van Delfland. Deze grote gemalen aan de randen van ons gebied zorgen voor de afvoer van water richting zee of rivier. Gemaal Westland is dit jaar samen met Rijkwaterstaat passeerbaar gemaakt voor vis die van zoet naar zout wil trekken en andersom. Zo willen glasaaltjes van zout water naar zoet en de volwassen paling van zoet naar zout. De driedoornige stekelbaars maakt de omgekeerde beweging. Delflanders geven uitleg over de functie en de aanpassingen van het gemaal. Ook zijn er vrijwilligers, die vertellen over hun onderzoek naar migratie van de glasaal, hierbij worden ook onderwaterbeelden getoond.

 • Nieuw oranjekanaal
 • Rotterdam

Wippersmolen

De Wippersmolen dateert van 1726 en is gebouwd om de Sluispolder te bemalen. De molen verving een oude wipmolen. In 1926 zijn het scheprad en het binnenwerk weggehaald en werd er een dieselmotor geplaatst, later werd dit een cilindermotor. De poldermolen heeft geen functie meer in het peilbeheer, maar draait nog regelmatig.

 • Wipperskade 1
 • Maassluis

Gemaal Holierhoekse-
en Zouteveensepolder

Delflander Michel Vrolijk geeft tekst en uitleg over dit poldergemaal. Naast het gemaal heeft Delfland een ingenieuze vislift gebouwd. Hierdoor kan de vis vanuit de laaggelegen polder naar het hogere water in de vaart zwemmen. Ook hierover krijgt u uitleg.

 • Vlaardingsekade
 • Schipluiden

Schaapweimolen

De Schaapweimolen is een poldermolen van het type grondzeiler. De molen bemaalde tot 1944 de Plaspoel- en Schaapweipolder. In dat jaar werd de molensloot gedempt voor de aanleg van een antitankgracht. In 1959 werd de molen eigendom van de gemeente Rijswijk, die de Schaapweimolen in 1960 restaureerde en in 1988 verkocht aan het Hoogheemraadschap van Delfland. De Schaapweimolen werd in september van hetzelfde jaar ca. 1,5 km naar het westen verplaatst in verband met de aanleg van de A4.

 • Molenwetering 2
 • Rijswijk

Groenveldse
Molen

Deze molen is gebouwd in 1719 om de Groeneveldse polder droog te houden. Het is een zogenaamde ronde stenen grondzeiler. Molenaar Rob van Zijll vertelt graag over zijn molen. En over het ernaast gelegen gemaal, dat tegenwoordig de voeten van de bewoners droog houdt.
De Groeneveldse molen is ook open op zondag 15 mei van 12.00 uur tot 17.00 uur.

 • Woudseweg 186
 • Schipluiden

Combinatiegemaal
Kerstanjewetering

Dit is een van onze nieuwste gemalen. Het heeft een dubbele functie en daarom een bijzondere behuizing. Rob Nouse was directievoerder tijdens de bouw. Hij vertelt graag wat daar allemaal bij kwam kijken.

 • Provincialeweg 10
 • Delft

Gemaal van de
Oude en Nieuwe
Broekpolder

Dit is van oorsprong een stoomgemaal, dat het overtollige hemelwater uit de Oude en Nieuwe Broekpolder loost op de Zweth. Het gemaal is een rijksmonument. Delflanders Hugo van Steekelenburg en John van der Eijk vertellen graag over de werking en de geschiedenis.

 • Zweth 14
 • Kwintsheul

Vlietlanden

Niet alleen de vislift is interessant in dit gebied, maar ook de natuurvriendelijke oevers en de vispaaiplaatsen die Delfland hier heeft aangelegd om de visstand -en daarmee de kwaliteit van het water- te verbeteren. U kunt ze bezoeken door aan boord te gaan van de Vlaardingse fluisterboot. Een gids van Natuurmonumenten vertelt u meer over de flora en fauna in de Vlietlanden. Er zijn op 14 mei drie afvaarten tegen gereduceerd tarief: om 10.30 uur, 13.00 uur en 15.30 uur. De tocht duurt ongeveer 90 minuten en de kosten bedragen € 2,00 per persoon. Omdat er beperkt plaats is aan boord, moet u zich aanmelden. Dat kan via www.vlaardingsefluisterboot.nl onder de 'speciale afvaarten', daar vindt u ook alle praktische informatie.

MOLEN- EN
GEMALENDAG
2016